Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Servicekontoret, Langveien 19, 6508 Kristiansund, 71574000

Husbanken - Klikk for stort bilde

Vilkår for bostøtte

 

Sjekk om du kan få bostøtte

http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk om bostøtte her: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer: http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/

Til toppenTil toppenTil toppenTil toppenHvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Publisert av Randi Bech Paulits. Ansvarlig Randi Bech Paulits. Sist endret 16.12.2016 16:56
Fant du det du lette etter?