Rokilde Sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

Rokilde sykehjem har 70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger. Avdelingene har 16-19 plasser. Med unntak av to rom beregnet på korttidsbruk har Rokilde sykehjem bare enerom.

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal er utskilt som egen enhet.

 Roklide Hovedinngang

Kontaktinformasjon

Politimester Bendixens gt. 54
6508 Kristiansund

Enhetsleder Staphanie Helland tlf. 71574665

Øvrig kontaktinformasjon

 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal

USH Moere og RomsdalUSH Moere og Romsdal www.ush.no

Hvert fylke har et utviklingssenter for sykehjem. Rokilde sykehjem  er utviklingssenter for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester. 

Les mer på den nasjonale nettsiden for landets utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester: www.usht.no.

Rokilde USH på nett

Nettverksblogg for Møre og Romsdal

Rokilde USH på Facebook

Rokilde USH på Twitter

Rokilde USH på YouTube

Kjærlig vekking (video på YouTube)

padlock